FounderJohn Verhiel

Deze website biedt de mogelijkheid om preventief of curatief aan uw gezondheid te werken. John Verhiel heeft als founder en opleider van Team Preventionisten meer dan 25 jaar ervaring gebundeld in dit unieke gezondheidssysteem.


This website offers the possibility to work on your health preventively or curatively. As founder and trainer of Team Preventionists, John Verhiel has more than 25 years of experience combined in this unique health system.


Preventief aan de slagCuratief aan de slag


Curative approach


Opleiding Preventionist


E-mailen
Bellen
Map
Info