John Verhiel

Deze website biedt de mogelijkheid om preventief aan uw gezondheid te werken of als u ziek bent weer beter te worden. John Verhiel (mijn verhaal) heeft als founder en opleider van Team Preventionisten meer dan 25 jaar ervaring gebundeld in dit unieke gezondheidssysteem.


This website offers the opportunity to work preventively on your health or to get better if you are ill. As founder and trainer of Team Preventionists, John Verhiel (my story) has more than 25 years of experience combined in this unique health system.


Ik wil preventief werken aan mijn gezondheid



Ik heb klachten en wil graag weer gezond worden


I have complaints and would like to get healthy again


Opleiding Preventionist Preventionist training


E-mailen
Bellen
Map
Info